aikijujutsu bratislava

日本伝合気武術宣揚会
Shuji Okazaki (1920-1991)

Zakladateľ Nihonden Aikibujutsu Senyokai

aiki

Vo veku 8 rokov začal študovať Yoshin ryu jujutsu [楊心流] a Kosen judo [高專柔道]. V roku 1939 sa stretol s majstrom aikijujutsu menom Kotaro Yoshida [吉田幸太郎] (1883-1966), s ktorým ho zoznámil sestrin manžel (vydala sa do rodiny Tanemura). U Yoshidu študoval do roku 1955, určitú časť tohto obdobia aj ako uchi deshi. Následne sa zameral aj na iné koryu - Yoshida sensei mal príbuzného menom Yasuichiro Tatsuta. Bol menkyo kaiden v Takagi ryu jujutsu [高木流] ako aj v obsiahlom Kukishin ryu bujutsu [九鬼神流]. V roku 1968 sa S. Okazaki presťahoval do USA, kde strávil zvyšok života (✝1991) a učil aikijujutsu zopár svojich žiakov.

Na základe získaných poznatkov v Japonsku, si Shuji Okazaki vytvoril učebné osnovy. Nepovažoval to za nový štýl, alebo bojové umenie, iba za obsiahle kurikulum pre jeho vlastné potreby. Podľa jeho názoru, nové ryu nevznikne okamžite, ale trvá niekoľko generácií kým sa daná ryuha vykryštalizuje. Okazaki sensei bol praktický bugeisha, ale zároveň sa venoval bojovým umeniam s prístupom výskumného pracovníka. Nevyhľadával spoločnosť, popularitu, či slávu, ale preferoval byť neustále ponorený do štúdia bojových umení.

Zdôrazňoval, že všetko musí viesť k účinnej oyo waze [応用技]. Povedal že bez praktických aplikácií je bojové umenie iba kultúrnou činnosťou. Našu interpretáciu Hiden Mokuroku, ktorá sa teraz nazýva Okazakiden no maki, pôvodne nazýval Takeda no maki. Okazaki sensei tvrdil, že po smrti Sokaku Takedu [武田惣角] (1859-1943), mali jeho žiaci spolupracovať a svoje vedomosti a schopnosti takouto formou rozvíjať. Bol toho názoru, že separovanie sa do jednotlivých odnoží, ktoré medzi sebou nespolupracujú malo negatívny dopad na vývoj aikijujutsu.

Vytvoril rozsiahly systém techník, ale taktiež aplikácií, ktoré pokrývajú všetky aspekty aikijujutsu ako celok. Podľa jeho názoru, väčšina ľudí praktikujúcich aiki pozná iba segregované techniky zbraní, nie súdržný a obsiahly systém bukiho [武器法], čo považoval za chybu. Taktiež povedal, že pristupovať k princípom aikijujutsu ako niečomu tajnému, je zvláštne a kontraproduktívne. Tajomstvá sa často skrývajú samé, človeku rovno pred očami.